Zavetišče za brezdomce

Zavetišče za brezdomce ima 24 postelj in v izrednih razmerah še 2 pomožni postelji. Zavetišče za celodnevno nastanitev in oskrbo deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.

V zavetišče so lahko sprejete polnoletne osebe, ki nimajo možnosti bivanja drugje ter izkazujejo materialno ogroženost po veljavnih predpisih o pravicah do socialno varstvenih prejemkov. Izjemoma se sme sprejeti tudi drugo osebo ob utemeljenem predlogu centra za socialno delo in odobritvi direktorja CSD Maribor.

Praviloma so v zavetišče lahko sprejete le osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, druge osebe pa le izjemoma za krajši čas do ustrezne rešitve bivanjske problematike.

V zavetišče ne morejo biti sprejete nepokretne osebe ali druge osebe, ki za opravljanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo vsakodnevno pomoč in postrežbo tretje osebe.

Uporabniki bivajo v zavetišču le na lastno željo.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kaj nudimo brezdomcem?

Zavetišče nudi uporabnikom:

  1. Organizirano celodnevno namestitev (prenočevanje, bivanje, vzdrževanje higiene)
  2. Organizirano prehrano (zajtrk, kosilo in večerja)
  3. Organizirane prostočasne aktivnosti
  4. Socialno varstveno storitev prve socialne pomoči
  5. Izvedbo individualnega načrta pomoči, usmerjanje in vodenje pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih vprašanj ter pomoč in usmerjanje pri iskanju rešitev in možnosti za reintegracijo v skupnost.

Kontakt:

tel.: 02 420 31 93
GSM: 070/829-223

Lokacija:

Zavetišče za brezdomce Maribor, Šentiljska cesta 7, Maribor